Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 6 - Trịnh Đồng Tính

Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ cấu nâng như: Khái niệm chung, cơ cấu nâng dẫn động tay, cơ cấu nâng dẫn động bằng động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.