Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

Bài giảng "Cơ học máy - Chương 14: Ổ lăn" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ lăn, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,... Mời các bạn cùng tham khảo.