Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Tiếp nội dung phần 2.1, Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 -Dây và cáp điện gồm các nội dung chính như: Phân loại; Vật liệu làm dây và cáp điện; Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu); Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.