Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành, nguyên tắc & phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.