Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm tra mối liên hệ giữa các con số trên các BCTC & phát hiện xu hướng biến động của các con số đó; sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai; đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.