Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 do ThS. Nguyễn Hữu Lạc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những quy định chung của pháp luật dân sự, những chế định cụ thể của pháp luật dân sự,...