Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ phương trình vi phân thường bậc I, phương pháp Euler tường minh, phương pháp RK2-Euler cải tiến, phương pháp RK2-Heun, phương pháp RK2-Ralston,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!