Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh

Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà công ty có thể sử dụng để khai thác các lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả trong một ngành. Đến cuối chương này bạn có thể nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chính mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển để tạo ra cho công ty mình các lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác.