Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại của các doanh nghiệp - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại của các doanh nghiệp với các nội dung nghiên cứu chính: Hội chợ triển lãm thương mại và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong cơ chế thị trường, nội dung tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp,..Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.