Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 – MBA. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 6: Quản lý các dòng chảy trong kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động” cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản lý kênh, quản lý các dòng chảy của kênh, hệ thống thông tin và quản trị kênh, khuyến khích các thành viên kênh hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.