Bài giảng Quản trị maketing 1 - Chương 3: Quản trị thông tin, phân tích và dự báo marketing

Nội dung chính trong chương 3 giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm, mô hình và các công cụ phân tích marketing; thu thập thông tin và quan trắc môi trường marketing; phân tích thị trường người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.