Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 6 là Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công nghệ thông tin sử dụng cho hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu công nghệ thông tin được sử dụng nhằm tự động hóa các hoạt động marketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như thế nào.