Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn mục tiêu, RR kinh doanh & RR tài chính, xác định cơ cấu vốn tối ưu, cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.