Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức, CS phân chia cổ tức, các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.