Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 5: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dòng tiền dự án, xác định dòng tiền phù hợp, ảnh hưởng của thuế, điều chỉnh theo lạm phát, phân tích rủi ro dự án.