Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 2 - ĐH Thương mại

Chương 2 - Các phương tiện thanh toán quốc tế (International Instrument of Payment). Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về: Hối phiếu (bill of exchange, draft), séc (cheques), thẻ thanh toán (payment card), kỳ phiếu (promissory notes), lệnh chuyển tiền (remittance order).