Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chương 3 - Các điều kiện thanh toán quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Điều kiện về tiền tệ, điều kiện về địa điểm thanh toán, điều kiện về thời gian thanh toán, điều kiện về phương thức thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.