Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 5 - ĐH Thương mại

Chương 5 - Tín dụng xuất nhập khẩu. Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các kiến thức cơ bản liên quan đến: Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu, thời hạn tín dụng, lãi suất và phí suất tín dụng, lãi suất tài trợ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.