Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 6 - ĐH Thương mại

Chương 6 - Bảo lãnh xuất nhập khẩu. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm, chức năng và các loại hình bảo lãnh xuất nhập khẩu, nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.