Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao

Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thuật toán, hàm, khái niệm cơ sở, lặp, lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn, đệ quy.