Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

Với mục tiêu giúp người học nắm chắc các kiến thức về thương mại quốc tế; tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng; xin giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 7: Tài trợ thương mại quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo!