Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 2: Hệ điều hành" có cấu trúc gồm 2 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ điều hành, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.