Bài giảng Tin học đại cương: Phần 4 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 4: Microsoft Excel 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về MS Excel 2010, định dạng dữ liệu và bảng tính, cơ sở dữ liệu, hàm và công thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.