Chủ nghĩa nữ quyền thời trang khẳng định tiếng nói phụ nữ

Các cuộc cách mạng Nữ quyền đã được thể hiện dưới nhiều hình thức: Biểu tình trên phố, văn học hay phá vỡ luật lệ... Phụ nữ đã làm cho thế giới thay đổi đáng kể qua nhiều thế kỷ. Không có gì ngạc nhiên khi thời trang cũng là một dạng biểu đạt của Nữ Quyền. Cho dù đó là cách chúng ta để tóc hay bác bỏ những quan niệm truyền thống về giới tính, thời trang đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách nhìn nhận về người phụ nữ và của chính phụ nữ trên toàn thế giới.