Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp

Bài viết Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp tập trung nghiên cứu mô phỏng giản đồ phun nhiên liệu và giản đồ đánh lửa. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cải tạo một động cơ tĩnh tại chạy xăng truyền thống kéo máy phát điện thành động cơ phun xăng điều khiển điện tử nhờ các thiết bị tương thích đã được thương mại hóa rộng rãi.