Đề thi lý thuyết May & thiết kế thời trang năm 2011 (Mã đề TH13)

Đề thi lý thuyết May & thiết kế thời trang năm 2011 (Mã đề TH13) sau đây gồm 5 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.