Đề thi và đáp án môn Lý thuyết thời trang - ĐHBK TP.HCM

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi và đáp án môn Lý thuyết thời trang của trường ĐHBK TP.HCM sau đây. Đề thi là tài liệu tham khảo hữu ích cho các các bạn sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang và các ngành có liên quan.