Đề xuất phương pháp thiết kế áo dài hiện đại - ThS. Nguyên Thi Luyêṇ

Áo dài là trang phục truyền thống, được sử dụng rất phổ biến ở nước ta. Vì vậy, trang phục này đã được đưa vào giảng dạy trong các trường May Thời trang. Dưới tác động của các xu hướng thời trang thì áo dài cũng được cách tân và biến đổi ít nhiều cho phù hợp xu hướng thời trang. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu xu hướng áo dài để nhận biết được những nét đặc trưng của áo dài hiện đại, trên cơ sở đó đưa ra công thức thiết kế áo dài phù hợp với xu hướng thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Đề xuất phương pháp thiết kế áo dài hiện đại" để cùng tìm hiểu về vấn đề này.