Điều khiển hệ thống treo trên mô hình ô tô điện bằng phương pháp LQR kết hợp với thuật toán tối ưu bầy đàn

Trong bài viết này, nhóm tác giả thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống treo chủ động trên mô hình 1/4 ô tô điện dựa trên phương pháp điều khiển LQR kết hợp với thuật toán tối ưu bầy đàn PSO nhằm tối ưu hóa giá trị của các trọng số trong bộ điều khiển.