Ebook 900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản (Tập 1): Phần 1

Bộ sách "900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản" gồm có 4 tập trình bày các chủ đề thông dụng như chào hỏi, giới thiệu, hỏi thông tin, diễn đạt điều yêu thích, v.v. Sách cung cấp cho người học cách học sinh động trong tình huống giao tiếp thực tế và luyện tập nghe nói tự nhiên qua hình ảnh có kèm phần giải thích bằng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn 900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản (Tập 1) ngay sau đây.