Ebook Các mạch điện chọn lọc (in lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các mạch điện chọn lọc", phần 2 giới thiệu tới người đọc các mạng điện như: Mạch điều chế hỗn hợp cho ghi ta, đàn điện tử, mạch biến đổi đầu vào dùng 2 tranzito, tự lắp đàn organ điện tử, trống điện tử, điều khiển ca nô từ xa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.