Ebook Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Các cải cách kinh tế ở các nước Cộng hòa Trung Á. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.