Ebook Cẩm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh: Phần 2 - Viện kinh tế và quản lý

Phần 1 của cuốn sách Cẩm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh đã chia sẻ cho người đọc về các quy định về hình thức thời gian đào tạo, thủ tục đăng ký mở chuyên ngành đào tạo, điêu kiện để duy trì chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ hay các quy định về luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến sĩ, các yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày cũng như các yêu cầu khác có liên quan. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ giới thiệu cho các bạn các quy định điều kiện bảo vệ, quy trình đăng ký và tổ chức bảo vệ luận án các cấp, yêu cầu đối với phản biện độc lập và trách nhiệm các bên liên quan đến quá trình bảo vệ và chuẩn bị buổi bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh. Hy vọng cuốn cẩm nang này sẻ giải tỏa được phần nào băn khoăn, trăn trở của bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.