Ebook Cơ sở thiết kế ô tô: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của tài liệu "Cơ sở thiết kế ô tô" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các yêu cầu về độ tin cậy và tính kinh tế kỹ thuật, bố trí chung của ô tô, bố trí chung ô tô chở người, bố trí chung ô tô tải,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.