Ebook Hình học họa hình (Tập 2) (dùng cho sinh viên ngành Kiến trúc): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hình học họa hình (Tập 2) (dùng cho sinh viên ngành Kiến trúc)", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hình chiếu có số (biểu diễn các yếu tố hình học, biểu diễn đường  mặt, các bài toán về vị trí ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.