Ebook Kế toán doanh nghiệp với Access: Phần 1

Cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp với Access" giới thiệu một mô hình quản lý kế toán dành cho doanh nghiệp trên Microsoft Access, giúp bạn đọc tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kế toán. Bố cục sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung về: Tổng quan về chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp, giao diện điều khiển và chức năng quản trị hệ thống của chương trình, phân hệ kế toán tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.