Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 2

Phần 2 của cuốn "Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)" gồm các nội dung từ chương 8 đến chương 14. Trong phần này sẽ trình bày các vấn đề liên quan như: Kế toán hoạt động tài chính và các khoản bất thường, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp, kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệp, kế toán hàng hóa, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.