Ebook Kinh tế vĩ mô II (bài giảng và thực hành): Phần 1

cuốn sách "Kinh tế vĩ mô II (bài giảng và thực hành)" do PGS.TS. Nguyễn Văn Công biên soạn giới thiệu tới người đọc một cách có hệ thống các lý thuyết và mô hình kinh tế vĩ mô. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô, lý thuyết cổ điển - Nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.