Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1: Hóa học đại cương)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, bài tập chất điện ly, bài tập đại cương kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.