Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 - Lưu Văn Nhang

Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về công nghệ sửa chữa máy công cụ; các việc cần làm trước khi sửa chữa máy công cụ; kiểm tra trong phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy công cụ; đổ gá và trang bị công nghệ để phục vụ kỹ thuật và sửa chữa máy; sửa chữa các chi tiết máy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết!