Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 2: Hệ xung số): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách do TS. Nguyễn Thương Ngô biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng hợp hệ xung, tổng hợp hệ xung trong miền trạng thái. Cuối sách là phần giải các bài tập của tất cả các chương để người đọc tiện theo dõi.