Ebook Nghệ thuật đối nhân xử thế: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Nghệ thuật đối nhân xử thế dạy chúng ta cách chế ngự các mối quan hệ trong công việc, cách điều khiển người mình yêu theo ý muốn, dùng ám thị để đánh thức sức mạnh của tiềm thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.