Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ghép nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi, cấu trúc bus, các phương pháp thông tin cơ bản giữa CPU và thiết bị ngoại vi, ghép nối vi xử lí với các chip bổ trợ, các công cụ dùng trong khảo sát phần cứng và thực hành ghép nối máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.