Ebook Sổ tay công nghệ mạ điện: Phần 2 - Nguyễn Văn Lộc (chủ biên)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay công nghệ mạ điện", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 12 đến chương 26 bao gồm: Công nghệ mạ thiếc, mạ vàng, mạ hợp kim vàng, mạ hợp kim đồng thiếc, mạ hóa học, mạ trên phi kim loại, mạ hóa học trên bề mặt chất dẻo, mạ trên phi kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.