Ebook Thôi miên bằng ngôn từ: Phần 1

"Nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ" là cuốn sách khá dễ đọc với rất nhiều ví dụ, thủ thuật và lời khuyên về những cách thức để tạo ra các bài viết bán hàng tốt hơn. Cuốn sách được chia thành 56 chương, từng chương là một bước tiến nhỏ giúp bạn học hỏi và áp dụng vào những tác phẩm của mình. Phần 1 của ebook từ chương 1 đến chương 30 gồm nhiều câu chuyện và thông điệp gửi đến bạn đọc. Mời các bạn tham khảo tài liệu!