Ebook Tự học các tuyệt chiêu và mẹo hay Project 2010: Phần 1

Cuốn sách "Tự học các tuyệt chiêu và mẹo hay Project 2010" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về Project 2010, đồng thời hướng dẫn các tuyệt chiêu và mẹ hay khi sử dụng Project để bạn đạt hiệu quả cao hơn trong việc quản lý các dự án của mình trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.