Ebook Tự học các tuyệt chiêu và mẹo hay Project 2010: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lập báo cáo tiến độ, giải quyết các vấn đề định thời gian biểu, giải quyết các vấn đề nguồn tài nguyên, các cách để xem lại tiến độ, phân tích tiến độ tài chính,.... Mời các bạn cùng tham khảo.