Giáo trình Công nghệ uốn NC: Phần 1

Giáo trình Công nghệ uốn NC: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức cơ bản về gia công trên máy uốn; Các phương pháp uốn; Lực uốn; Giá trị bù; Khuôn uốn; Thiết lập trình tự uốn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.