Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường: Phần 2

Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường: Phần 2 được nối tiếp phần 1, trình bày chuỗi kích thước; Các khái niệm cơ bản trong đo lường; Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí; Phương pháp đo các thông số hình học trong cơ khí.