Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - NXB Giáo dục

Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.